Александр Опанасю

Опанасюк Олександр Петрович – композитор, музикознавець, педагог. Член Національної Спілки композиторів України від 1996 року. Кандидат мистецтвознавства, доцент (2005). Докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Навчався у Камінь-Каширській дитячій музичній школі по класу фортепіано, на теоретичному відділі Луцького державного музичного училища, композиторському факультеті Київської та Львівської державних консерваторій. Працював у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.Гоголя, Дрогобицькому державному педуніверситеті ім. І.Франка, Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів визначають культурологія, філософія, езотерична філософія, естетика, психологія мистецтва, розвиток світової культури, структуральне буття культурних і мистецьких явищ, музичне виховання дітей.

Композиторський доробок переважно складають камерно-інструмен­тальні, камерно-вокальні твори та музика для дітей.

Автор понад 80 публікацій.

Серед них: монографія “Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм”. – Дрогобич : Коло, 2004. – 236 с.; навчальні посібники, навчальні програми, наукові статті з питань онтології, духовності, стилю, розвитку сучасної культури, музичного мистецтва, музикотерапії, музично-естетичному вихованню школярів (детальніший перелік публікацій розміщено на сайті Вільної енциклопедії Вікіпедія – uk.wikipedia.org/). Для ознайомлення з тематикою досліджень нижче подано декілька публікацій.

1. Проблеми духовності в сучасній музиці // Духовність і художньо-естетична культура. Т. 17. – К., 2000. – С. 450-457.
2. Онтологічні аспекти структури художнього образу // Ставропігійські філософські студії. Збірник наукових праць з філософії, пси­­­­хо­логії, мистецтвознавства, культуро­логії, педагогіки та філософії освіти. Вип. 1. – Львів : Ставропігіон, 2008. – С. 49-62.
3. Структуральне буття культур: історичний, метаісторичний та езотеричний аспекти // Ставропігійські філософські студії. Збірник наукових праць з філософії, пси­­­­хо­логії, мистецтвознавства, культуро­логії, педагогіки та філософії освіти. Вип. 2. – Львів : Ставропігіон, 2008. – С. 46-65.
4. Розвиток творчих здібностей учнів ЗОШ на уроках музичного мистецтва: Методичний посібник. – Львів : ЛОІППО, 2008. – 32 с.
5. Про пізнання в музичному мистецтві // Ставропігійські філософські студії. Збірник наукових праць з філософії, пси­­­­хо­логії, мистецтвознавства, культуро­логії, педагогіки та філософії освіти. Вип. 3. – Львів : Ставропігіон, 2009. – С. 56-81.
6. Музика серйозна, популярна та наше середовище // Мистецтво в школі, 2009, № 9. – Харків : Видавнича група Основа. – С. 2-5.
7. Музична творчість школярів: проблеми та перспектива розвитку методики (З додатками таблиць творчих завдань) // Педагогічна думка, 2009, № 4. – Львів : ЛОІППО. – С. 45-64.
8. Сучасна музика і духовна естетика // Мистецтвознавчі записки: Збір. наук. праць. – Вип. 17. – К. : Міленіум, 2010. – С. 17-26.
9. Кітч і культура // Вісник ДАКККіМ. Вип. 2. – К. : Міленіум, 2011. – С. 86-92.
10. “Дочекатися музики” В.Сильвестрова: інтенціональний зріз // Мистецтвознавчі записки: Збір. наук. праць. – Вип. 20. – К. : Міленіум, 2011. – С. 38-47.
11. Модернізм, постмодернізм, інтенціоналізм та вібраційні хвилі у просторі культури // Культура і сучасність: альманах. – К. : Міленіум, 2011. – № 2. – С. 200-206.
12. Культурологічний вимір сучасної музики // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х. : ХДАДМ, 2012. – 166 с. – (Мистецтвознавство: № 3). – С. 116-121.
13. Культурологічні та онтологічні аспекти музикотерапії // Ставропігійські філософські студії. Збірник наукових праць з музикознавства, психології та педагогіки. Вип. 6. – Львів : Ставропігіон, 2012. – С. 34-51.
14. Кінець стилю чи інтенціоналізм? До питання характеристики інтенціонального стилю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. серія: Мистецтвознавство / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012 – № 1. – С. 109-117.КУЛЬТОРОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

Стаття присвячена аналізу і характеристиці культурологічних та онтологічних аспектів му-
зикотерапії. Особливості сучасної музикотерапії аналізуються в контексті смислових засад
інтенціонального періоду становлення Європейської культури. Окрім розвитку різноманітних
форм цілительства, сучасна музикотерапія сприяє і розвитку онтологічних засад музичного
мистецтва, його ролі та функції в ті чи інші періоди становлення певної культури та культур-
ного буття людства загалом.

Опублікована: СТАВРОПІГІЙСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць з музико­знав­ст­ва, пси­хо­логії та педагогіки. Ви­пуск 6 / Упорядник О.П.Опа­­на­сюк. – Львів : Став­ро­пігіон, 2012. – С. 34-51.

читать…


Музика серйозна, популярна та наше середовище

Автор: О. П. Опанасюк, композитор, музикознавець, кандидат мистецтво­знавства, доцент, член Національної Спілки Композиторів України, докторант Національної Академії Керівних Кадрів Культури і Мистецтв.

Видано: Мистецтво в школі, 2009, № 9. – Харків: Видавнича група “Основа”. – С. 2-5.
Дана публікація статті пропонується в новій редакції автора

читати…Опанасюк О.П. Культурологічний вимір сучасної музики
Опанасюк О.П. Музична творчість школярів
Опанасюк О.П. Онтологічні аспекти структури художнього образу
Опанасюк О.П. Про пізнання в музичному мистецтві

E-mail: vugil@bigmir.net  
Телефони: +38 096 5131122; +38 066 2477025