Литература

Література про музику і музикотерапію покликана розкрити вам їх могутню психотерапевтичну дію. Власне – як новітню технологію самоздійснення людини. Основа цієї технології – цілеспрямований вплив на підсвідомість індивідууму з метою трансформації його характеру у об’єктивно заданому напрямку. Ця можливість грунтується на відродженні прадавньої ролі музики не як мистецтва, а як сакрального інструменту буття. Музика як носій сакральної інформації і музична терапія як могутній інструмент впливу спроможні допомогти людині згармонізувати себе і свої стосунки зі світом.

Пресса о МТ                                                      МТ и педагогика

Теория МТ                                                         Философия астромузыки


Музыкальные крылья Судьбы              На музыкальной орбите