Людмила Злочевская

Злочевська Людмила Степанівна

Народилася 7 листопада 1948 року в м. Чернівці.

Викладач фортепіано, науковець, практичний психолог, арт-терапевт, кінезіолог, психокоректор емоційних станів, сімейний психотерапевт, викладач ВНЗ. Ведуча тренінгових програм за різною тематикою: гармонізація особистісних й сімейних стосунків та батьківсько-родинних відносин, побудова професійної кар’єри, корекційно-розвивальні програми для дітей і молоді, бізнес-тренінги.

Освіта. У 1968 році закінчила Чернівецьке музичне училище за спеціальністю викладач фортепіано, концертмейстер.
1968 – 1971рр. навчання у консерваторії.
У 2004 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «психологія». Кваліфікація: магістр психології.
Отримала професійну підготовку у Рязанському державному університеті на факультеті допоміжних педагогічних професій, кваліфікація «психокоректор, кінезіолог, консультант, який знімає стреси» ( свідоцтво, 2004 рік).
Закінчила повний курс теоретичної і практичної підготовки по арт-терапії Санкт-Петербурзького Інституту практичної психології «Іматон», (свідоцтво, 2004).
У 2010 р. закінчила аспірантуру ІПООД НАПН України, за спеціальністю «психологія».
Підвищення кваліфікації за фахом практична психологія:
1999 – 2000 учасник міжнародних семінарів-тренінгів «Управління часом» та «Мистецтво продажу» (бізнес-тренер США Керк Ректор, Москва);
2001 – учасник базового семінару «Метафізика хвороб та недомагань» (ведуча – фундатор міжнародної школи в Канаді, психолог Ліз Бурбо, Москва);
участь у регіональному семінарі-тренінгу з упровадження «Комплексної програми формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків» за проектом «Діалог», сертифікат надає право проведення семінарів – тренінгів за цією програмою (Київ, 2004); сертифікат з танцювально-рухової терапії програми «Центр вивчення психології руху і танцю», (О.Котеленко, Москва, 2006).
Член Всеукраїнської арт –терапевтичної асоціації з 2005 року (Київ).

Працювала:
викладачем фортепіано й концертмейстером в дитячій музичній школі м. Чернівці (1968 – 1970), Чернівецькому обласному педагогічному училищі (1972 – 1983), хореографічній школі (Київ, 1987 – 1995), Київському обласному училищі культури (1990 – 1995);
за спеціальністю «психологія» працювала бізнес – тренером, на кафедрі дитячої психіатрії КМАПО ім. Щупика, практичним психологом в закладах освіти (школи, ПТНЗ), науковим співробітником в ІПООД НАПН України, викладачем в МАУП, НПУ ім. М.П.Драгоманова (спецкурси: психосоматика, арт-терапія, психодіагностика, психотерапія), науковим співробітником лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Спеціалізація:
проведення майстер-класів, творчих майстерень, семінарів-тренінгів, консультування.

Життєве кредо: „Я художник життєдіяльності: моє творіння – моє життя”.

Наукові професійні інтереси: вивчає проблеми людинокосмізму, онтопсихології, квантової психології, кінезіології, арт-терапії; досліджує проблеми виховання; впроваджує інноваційні форми та методи розвитку особистості для учнівської молоді й педагогічних працівників закладів освіти, направлених на формування ціннісного ставлення до навколишнього Світу та самих себе; на усвідомлення потреби самовиховання, самовдосконалення та на визначення й проектування життєдіяльності.

Є автором 13 наукових праць і різних за змістом тренінгових програм:
„Радість бути разом”,
„Чарівні сходинки”,
„Світ твоєї душі”,
„Мистецтво бути батьками”,
„Твій оптимістичний шлях”,
„Казка для двох”,
„7 кроків до Успіху”,
„Надійний партнер”,

Автор і ведуча проекту ІПТО НАПН України «Інноваційні методики розвитку особистості», який синтезує наукові досягнення теорії інформації, онтопсихології, онтопедагогіки, гуманної та духовної педагогіки, психології менеджменту, акмеології, соціології, біології, астрофізики, медицини та інших наук. Участь у проекті надає можливість отримати практичний досвід з використання інноваційних методик розвитку особистості учням шкіл та професійно-технічних навчальних закладів, вчителям, викладачам та майстрам, а також, впровадити їх у навчально-виховний процес з метою активізації розумових здібностей учнівської молоді та юнацтва, посилення їх інтуїтивних можливостей сприйняття навколишнього Світу, гармонізації міжособистісних стосунків; розширення простору професійної свідомості та творчого потенціалу життєдіяльності.

Головна домінанта проекту – енергоінформаційний підхід в освіті – авторська інновація у навчально-виховному процесі ХХІ століття, концепція якої найбільш повно пояснює, обґрунтовує суть і зміст людської психіки, багаторівневої та багатосистемної, яка є цілісним і самостійним утворенням (типу матриці). Психоенергія містить у собі дві складові: інформаційну та енергетичну, де інформаційна складова містить відомості про явища, процеси, події, наміри, установки тощо, а енергетична – відображає величину і якість психоенергетичного потенціалу, що несе інформацію. Енергоінформаційний підхід в освіті з погляду на людину з позиції її космопланетарної суті відкриває нові перспективи для психолого-педагогічної науки й освіти загалом, наголошує на необхідності формування сучасного педагогічного мислення, основою якого стає визнання реальності Світу Духовного, Світу Вищого, Світу Тонкого, енергоінформаційного, створює реальні умови для розвитку та прояву творчих здібностей та індивідуальної неповторності кожної людини, її самовиховання, проектування життєдіяльності через усвідомлення процесів життєтворчості та самореалізації у різних сферах науки, техніки, бізнесу, культури й соціального життя.

В рамках Проекту створено постійно діючі творчі майстерні: «Майстерня креативного самовираження» (для керівників, викладачів, вчителів, методистів, майстрів, психологів та усіх бажаючих) і «Майстерня Успіху» (для учнівської молоді).

Основні теми Проекту:
· Інформація – основа Всесвіту. Ви і ХХІ століття. Нове століття – нова система Знань. Ноосферне мислення. Мова: точність, конкретність, образність, поліфонічність і відповідальність.
· Психологічне айкідо як засіб міжособистісної взаємодії.
· Думка як носій емоцій людини. Методи управління стресом.
· Діти нового Тисячоліття: конфлікти поколінь і їх подолання.
· Щасливий вчитель – щасливий учень: наша молодь – це наше майбутнє.
· Безумовне прийняття оточуючого Світу як запорука Здоров’я, Молодості, Довголіття та Краси.
· Слово – магічний інструмент впливу. Вчимося розуміти один одного.
· Шлях до кар’єри: долаємо бар’єри до Успіху. Самоменеджмент – наука і мистецтво.
· Маленькі секрети великого Успіху – як стати лідером у житті і досягти своєї мети.
· Інтелектуальна аеробіка або формула розумової Сили.
· Чоловік і жінка – вічна загадка тайни буття.

Професійний досвід роботи з питань:
· самоаналіз, саморозкриття та особистісна й професійна самореалізація;
· дитячо-батьківські взаємини;
· прийняття своєї жіночої/чоловічої сутності, Со-творення гармонії двох;
· психосоматика, в т. ч. стреси, депресії, страхи й фобії;
· екзистенційні проблеми та питання (ставлення до життя й смерті, народження і втрати, пошук сенсу життя й власної ролі в ньому);
· проектування життєдіяльності через усвідомлення процесів життєтворчості.

Проведення супервізій для молодих спеціалістів з навчання авторській програмі «П’ять сходинок».

Використовуються сучасні методи практичної психології, в т.ч. арт-терапії та кінезіології, авторські методики, трансформаційні техніки саморозвитку, інтелектуальні вправи й ділові ігри, сюжетно-рольові сценарії і динамічні практики тощо.