Павло Тютюнник

Народився 11 червня 1952 року у місті Макіївка. Закінчив вокальне відділення Донецької консерваторії. Учитель співу. Засновник «Школи українського бельканто». Поклав в основу своєї методики традиції прихильників природного, вільного співу. Павло Тютюнник певен: через спів людина може повернутися до своєї справжньої, природної сутності; людина живе повнокровно, якщо співає! Павло Тютюнник живе й працює в Макіївці. Дає майстер-класи й пропагує свої ідеї в різних містах України.

ГОЛОС ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЩИРИХ І НЕЛУКАВИХ
Павло Тютюнник впев­нений, що співати може кожен, і розробив оригі­нальну методику… Він, випус­кник вокального відділення До­нецької консерваторії, міг би стати співаком — природа обда­рувала цю людину красивим ба­ритоном потужної сцли. Та доля склалася так, що потомок дав­нього козацького роду вибрав ін­ший шлях. Сьогодні він робить диво — повертаючи людям дане від природи вміння співати.

Павло Тютюнник діяльніс­тю власної «Школи українське бельканто» впродовж п’ятнад­цяти років доводить, що кожна людина має від природи голос і музикальний слух, і допомагає розкрити цей дар. Він каже: «Під час співу наша душа стає на місце». Аби показати людям, які вони є насправді, з душами, що на Своєму місці, він,навчає їх співати.

— Природа всередині нас, тому нам не потрібно вчитися. Головне: бути щирими, бути сміливими, відкритими і добри­ми! Приносити радість одне од­ному аби почути голос власної душі, треба не побоятися бути простим, — каже Павло Васи­льович. — Треба навчитися роз­кривати душу, як вікно…

ДИВО-УЧНІ, ДИВО-ШКОЛА
Цього року його «Школа ук­раїнського бельканто» відсвят­кувала 15 років від дня засну­вання. Як відомо, бельканто — стиль виконання, що є основою італійської вокальної школи. Бельканто відзначається винят­ковою мелодійною зв’язністю, співністю, легкістю, рухливістю, здатністю виконувати вірту­озні пасажі…

…Успіхи вчителя співу з Макіївки Павла Тютюнника незапе­речні: на минулорічному музичному шоу «Х-фактор» переміг один із його вихованців Олексій Кузнєцов. Багато учнів школи ставали лауреатами численних всеукраїнських конкурсів, всту­пали до провідних музичних закладів світу. Так, свого часу його учениця Тетяна Васєчкіна стала студенткою Віденської консерваторії.

Теоретики вокального мистецтва визнають, що від природи людина може відтворювати півтори октави звукового ряду. Потенціал видатних співаків більший на цілу октаву: він може складати до двох із половиною октав. Наприклад, легендарній оперній співачці Євгенії Мірошниченко було підвладне ля-бемоль третьої октави! Неперевершеною в історії вокального мистецтва (за діапазоном свого голосу) була знаменита перуан­ка Імма Сумак, яка володіла надзвичайно красивим голо­сом, що охоплював аж 4 октави звукового ряду! Дивовижно, але факт; деякі учні школи Тютюнника наближаються до цих висот, а Наталя Рибаль-ченко навіть його переверши­ла! Та немає у теоретиків музи­ки назви на означення висоти голосу, що сягає понад чотири октави!

Тренувальні вправи в школі Тютюнника тривають годинами. Це надзвичайно велика й тяжка робота — сягнути глибин людської психіки, повернути собі голос, закладений самою природою. Павло Васильович нагадує біблійного Ноя, який споруджує велетенський корабель для порятунку чистих душею.

Особливої краси голосом (тенор-бас) володіє колишній шах­тар, а нині учень «Школи укра­їнського бельканто» Леонід Сергієнко. Він прийшов до свого вчителя лише півтора року то­му, і уже виступив у багатьох концертних залах Донецького краю. Подивував пан Леонід ни­нішнього літа і киян, виступив­ши разом зі своїм вчителем у столичному Будинку вчителя. Цьому співакові не потрібні під­силювачі чи мікрофони: його голос потужно й чисто звучить на величезні аудиторії. На кон­цертах у Києві Леоніду Сергієнко акомпанувала народна ар­тистка України Світлана Глух.

— Щоразу, коли зустрічаю­ся з Леонідом Федоровичем, — розповідала піаністка, — я пе­реживаю подвійне почуття: з одного боку, захват від усвідом­лення красивого від природи го­лосу, а, з іншого — мені шкода, що цей обдарований чоловік не став співати на професійній сце­ні ще з юності. Я впевнена: він не лише подивував, а й зачару­вав би світ своїм талантом!

У репертуарі Леоніда Сергієнка переважно українські народні пісні, багато творів написано на слова відомої поетеси Ліни Костенко. Виконує він і твори свого вчителя — Павла Тютюнника. «Холодна Балка» — одна з таких пісень. Її можна назвати своєрідним освідченням в любові до рідного краю — шах­ті, і Макіївці, де багато років мешкає народний співак Леонід Сергієнко…

ЯК РОЗБИТИ ШКАРАЛУПУ СТРАХІВ?

Та найвищі вокальні-досяг­нення своїх учнів не є самоціл­лю для самобутнього маестро з Донецького краю. Найважливі­ше — це розкриття краси люд­ської природи з допомогою спі­ву. Треба бачити, як Павло Тю­тюнник радіє, коли бачить, що людина, яка й рота соромилася відкрити після його уроку по­чинає видавати гармонійні зву­ки… Таємниці свого ремесла майстер не ховає за сімома замками. Найголовніше в «лабораторії» співу Павла Васильовича — його філософія.

— Птахів не потрібно вчити співати, — зауважує педагог. — І людина має почуватися розкутою — тоді мелодія сама з неї поллється, її голос творитиме самостійно…

Щодо техніки видобування звуку, то маестро Тютюнник віддав не один десяток років сво­го життя, аби осягнути цю таєм­ницю. Він шукав підказки у дав­ніх книгах, спілкувався з видат­ними співаками та їхніми вчите­лями, наприклад, з учителем Анатолія Солов’яненка (Олек­сандр Миколайович Коробейченко). Якось до рук Тютюнни­ка потрапила брошура професо­ра Московського університету Грузинова, видана ще 1964 ро­ку. У ній автор описував свої експерименти й патологоанатомічні досліди, в результаті яких зрозумів, де зароджується іс­тинний голос. Спостереження Павла Тютюнника на сто відсотків співпадали: так, природний голос є результатом не гортанного, а бронхіального дихання… Хоча слід зазначити, що не всі вокальні школи визнають це відкриття. Пан Тютюнник із болем зауважує, що навіть студенти консерваторій часом зазнають диктату з боку своїх викладачів, які намагаються видобути голос згортані… Свій істинний голос людина подає одразу, тільки-но народившись. Ним вона заявляє на весь світ: «Я — єсмь!». То говорить її особистість, її душа. Далеко не всім вдається втримати ту високу ноту своєї душі.

Павло Тютюнник на своїх заняттях усе робить для того, аби людина знову прокричала так природно та невимушено, як перший раз, коли народжувалася. А це не так просто! Адже ко­жен з нас встиг набратися різно­манітних комплексів та страхів, які заважають невимушено зро­бити це. Завдання полягає в то­му, щоб позбутися страхів. Різні прийоми використовує для цього вчитель. Наприклад, один за одним його учні ойкають, не­наче від болю. Так ойкають, що стіни здригаються! Наступна вправа — ойкання, аде вже від радості та захоплення.

— Як крик не схожий на спів, так розбивання шкаралупи пташеням не схоже на політ, — зазначає вчитель. — Спочатку викричатися потрібно. То тіль­ки розумники думають, що свої емоції людина мусить тримати під контролем. Вважаю, що тре­ба аби голос розкривався, як пуп’янок. А з ним у нас розкві­тають наші природні якості. На цьому етапі ми не співом займа­ємося, а народженням. Італійці кажуть: до голосу докричатися потрібно. Спів — це вища сутність людини. Тому, повертаю­чи собі свій істинний голос, не потрібно триматися за колишню свою шкуру, за характер. Ми дух свій мусимо розспівати! Для цього потрібно в дитину пере­творитися і стати простим. По­трібно відчувати свою високу відповідальність, служити кра­сі, роду своєму…

Відомий в Україні етнолог Олександр ФИСУН діяльність Павла Тютюнника означує так: «Ця людина займається духов­ним оживленням широкого ук­раїнського загалу. Він не вузько ставить питання, а прагне, щоб наступні покоління співали. Звісно, таке завдання підвладне лише подвижникові».

Соліст Національної філармонії України Володимир КОТАН додає:

«Тютюнник цікавий насам­перед тим, що працює на висо­ких емоціях. Примушує людину включати всі свої сили, фанта­зію, енергію… У нас дуже багато співаків, які і правильно співа­ють, і мелодія, і голос, і тембр голосу у них прекрасний, а слу­хачі їм не вірять. Бо немає по­чуттів, хвилювання, творчого злету! Явище Павла Тютюнника можна порівняти з освідченням в коханні. Саме так треба любити публіку, як казав Паганіні, щоб і вона це відчула. Тоді енергія йде хвилею на слухача».

Тетяна ОЛІЙНИК


Павло Тютюнник дивує кожного, хто зіткнеться з його яскравою особистістю: і натхненною жадобою життя, енергійністю, ексклюзивним обдаруванням вокального педагога-майстра. Життя вирує у його небайдужій душі й стрімко проривається назовні задушевним співом, прекрасними вокальними мелодіями.

Методика, розроблена Павлом Тютюнником , актуалізує давній напрямок так званого «вільного співу», започаткований ще М. Глинкою, зреалізований у таланті Ф. Шаляпіна й активно впроваджуваний сучасними вокальними педагогами-новаторами. Проте у цій царині Тютюнник спромігся знайти свій унікальний шлях.
Тим, кого доля спрямовує до здійснення активних, вогненних програм – Овна, Лева, Стрільця (див.на сайті: Концепция музыкальной терапии, Музыкальные крылья судьбы), – методика Павла Тютюнника здатна допомогти як ніщо інше: розкрити свою внутрішню сутність, сміливо вивільнити її і нести у світ. Перетворювати його. Розвинутись у яскраву особистість. Саме таким людям передовсім рекомендую стати учнями натхненного вокального маестро – Павла Тютюнника.

Галина Побережна


БОЛИТ НОГА? ПОЙТЕ, НО ПРАВИЛЬНО!
Именно это советует автор оригинальной методики добывания истинного голоса человека макеевский маэстро Павел Тютюнник
…Прошлый год подарил Киеву феномен донбасского маэстро Павла Тютюнника. Его мастер-классы, периодически проходящие в стенах Украинского фонда культуры, изменяли представление о человеческом голосе и у обычных людей, стеснявшихся до этого времени рот раскрыть, чтобы выдать гармонические звуки, и у профессиональных вокалистов. Все они отмечали неизвестное ранее особое чувство радости, прилив сил.

читать…ШКОЛА ЧАРІВНОГО СПІВУ ПАВЛА ТЮТЮННИКА

В Україні розкрито таємницю людського голосу:
Співати може кожен!
Співати треба всім!

Завдяки відкриттю всі бажаючі можуть на першому ж уроці доторкнутись до свого справжнього природного голосу і значно розширити його діапазон. А надалі залишиться закріпити досягнуте…

На майстер-класі відбувається втаємничений процес, те, що називають «другим народженням», набуванням високої концентрації, того «зерна», з якого проростає наша щаслива доля.

Майстер-клас триває 2 дні, по 3 години. Це – експрес-метод: за надзвичайно короткий для традиційного вокалу термін внаслідок розкриття самої людини відбувається розкриття її голосу.

Автор відкриття – співак, поет і композитор, відмінник освіти України, керівник Макіївського Центру постановки голосу Павло Тютюнник.

Відкритий ним метод постановки голосу, по-суті, є психокорекцією особистості, яка відбувається через подолання страхів і комплексів. Набувається стан «коли співається». Це – спів на парадоксальному бронхіальному диханні, коли джерелом голосу є вже не гортань, а мембрана в нижньому кінці трахеї. Це – спів на так званій «опорі»; це – спів так званим «критим» або «італійським» тоном, це – кантилена, це – «висока позиція». Це – спів на високих емоціях.

Навіть один майстер-клас допоможе у підготовці до концерту, конкурсу або екзамену!

Коли співається, тоді по-справжньому й живеться!

Це треба всім!!! Бо чим би людина не займалася, у цьому стані вона стає успішною, справжньою, стає собою.

Павло Васильович є вчителем «Донбаського Карузо» Леоніда Сергієнка (тенор-бас, діапазон 3 октави), переможця «Х-Фактору» Олексія Кузнєцова, багатьох переможців та лауреатів різних вокальних фестивалів та конкурсів.

Маестро проводить майстер-класи у Києві.
Конт. тел.: 095-921-44-82; 099-019-11-73


АБИ СТАТИ УСПІШНИМ, ТРЕБА ПЕРЕСТАТИ БОЯТИСЯ!

Пропонуємо подолати страхи та комплекси за допомогою голосу.

Бо коли голос на місці – душа на місці! А це – здоров’я, це – гармонія, це – сила!!!

Настройщик голосів маестро Павло Тютюнник, автор унікального методу постановки голосу, керівник Першого в Україні Центру постановки голосу «Українське бельканто» запрошує всіх бажаючих, незалежно від віку і здібностей, відкрити в собі неповторний голос душі і розпрощатись із страхами. Коли душа співає, людина по-справжньому живе. Все це можна назвати Школою Радості, бо, як казали «старі» італійські маестро бельканто, співає радість!

Справжнє життя завжди складається, як пісня! Проспівайте себе, будь ласка!!!

Довідки за тел.: 095 – 921 – 44 – 82, 099 – 019 – 11 – 73