Світлана Олійник

Світлана Олійник – кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Свою педагогічну діяльність  розпочала вчителем музично-теоретичних дисциплін в одній із районних дитячих музичних шкіл Житомирської області у далекому 1982 році. Тоді і зрозуміла – це моє! Це були перші кроки у галузі музичної педагогіки, які надали впевненості і підтвердили правильний вибір професії. Двадцятирічна випускниця Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка з творчим запалом готувалася до своїх перших уроків сольфеджіо, музичної літератури та ін. Але яскраві емоції викладацької діяльності швидко змінилися усвідомленням необхідності подальшого навчання. І вже у 1983 році я – студентка музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М. Островського. Щасливі роки студентської юності були максимально заповнені музикою!

Швидкоплинність цього періоду життя змінилася відповідальним етапом професійного становлення – роботою на посаді концертмейстера, а згодом викладача на кафедрі музики з методиками викладання ЖДПІ ім. І. Франка (з 1987року). Це початок набуття професійного викладацького досвіду і продовження активної творчої діяльності – концерти, тематичні вечори, творчі зустрічі тощо.

У 2005 році відбувся захист моєї кандидатської дисертації в Інституті мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова, у 2008 – отримання вченого звання доцента. З одного боку – це науково-педагогічний підсумок двадцятирічного стажу роботи у вузі, а з іншого – початок нового професійного етапу в житті педагога-науковця.

Активність життєвої позиції приводить мене до нового виду діяльності – роботи у складі організаційного комітету Міжнародного фестивалю «Житомирська музична весна» імені О.Стецюка та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна музики в сучасному світі» (2010-2013), яка проводилася силами колег кафедри у нашому університеті. В Житомирі у різних концертних залах зазвучала сучасна академічна музика різних країн: України, США, Австрії, Голландії, Польщі, Росії, Швейцарії та ін.

Мої наукові інтереси та багаторічний педагогічний досвід висвітлено у ряді наукових публікацій, у тому числі і моїх студентів – членів керованої мною (з 2000року) студентської проблемної групи «Науковець». Наведу деякі з них:

1.      Олійник С.В. Психолого-педагогічні умови формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка – № 21. – Житомир, 2005. – С. 219 – 221.

2.      Олійник С.В. Потенційна сутність людини як чинник саморозвитку в умовах особистісно орієнтованого навчання // Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: Збірник наукових праць / За ред. проф. Левківського М.В. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 139 – 144.

3.      Олійник С.В. Шляхи оптимізації музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів початкових класів і музики // Школа першого ступеня: Теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вип. 17-18. – Тернопіль: Астон, 2006. – С. 165 – 169

4.      Олійник С.В. Розвиток інтонаційного мислення у майбутніх учителів початкових класів і музики. – Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 52 – 54.

5.      Олійник С.В. До проблеми розвитку імпровізаційних умінь у майбутніх учителів музики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 3. (8). – К.: НПУ, 2006. – С. 45 – 48.

6.      Олійник С.В. Актуалізація музично-творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя як механізм його духовного становлення // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка – № 31. – Житомир, 2007. – С. 51 – 53.

7.      Олійник С.В. Майстерність акомпанементу вчителя музики // Мистецтво та освіта. – №64 (46). – 2007. – 37 – 40.

8.      Олійник С.В. Методика створення власного супроводу до пісень шкільного репертуару / Проблеми і перспективи розвитку мистецької освіти в Україні //Матеріали засідання «Круглого столу» наукових керівників студентських робіт Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури». – Вінниця. – 2009. – С. 73 -75.

9.      Олійник С.В. Творчий потенціал майбутнього вчителя музики в контексті акмеологічного підходу. – Бердянськ: БДПУ,  2010. – Вип. 4. – С. 117 – 123.

10.  Олійник С.В. П’ять прелюдій для фортепіано Б. Лятошинського: образно-тематична концепція циклу / Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 2. / Ред. кол. С.В. Олійник (відп. ред.), М.А. Моісєєва, О.В. Плотницька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012 – С. – 29 – 31.

11.  Олійник С.В. Креативна сутність музичного мислення як основа музично-творчого потенціалу особистості / Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 3. / Ред. кол. М.А. Моісєєва (відп. ред.), С.В. Олійник, О.В. Плотницька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013 – С. – 40 – 47.

12.  Олійник С.В. Музика і наука: сучасний формат взаємодії / Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури // Матеріали Y Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Вінниця. – 2013. – С. 21 – 23.

13.  Олійник С.В. Музично-педагогічна освіта в контексті сучасних парадигмальних і реформаційних змін / Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 4. / Ред. кол. М.А. Моісєєва (відп. ред.), С.В. Олійник, О.В. Плотницька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015 – С. – 104 – 116.   http://eprints.zu.edu.ua/19983/1/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B04.pdf

14.  Олійник С.В. Музично-творчий потенціал майбутнього вчителя в контексті сучасної мистецької освіти. Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Збірник матеріалів YI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / ВДПУ ім.. М. Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «НІЛАН», 2015. – С. 48 – 50.

15.  Олійник С.В. Музично-творчий потенціал майбутнього вчителя в контексті міжгалузевої інтеграції //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки / [Гол. Ред. П.Ю.Саух, відп. ред. Н.А.Сейко]. – Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка, 2016. – Вип. 4 (86). – С. 95  – 99.     https://visnyk.zu.edu.ua/pdf/visnyk86_pedagog.pdf

16.  С.В. ОлійникМузична вітальня як форма художньої комунікації (спогади з присмаком кави)// COMPENDIUMMUSICUM: колект. монографія / Н.Г. Мозгальова, О.Ю. Теплова, Н.В. Ліва. [Редактор-упорядник: В.М. Синицін]. – Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К», 2018. – C. 368 – 374.

17.  K.Tarasevich,student, S. Oliinyk, PhD, As. Prof., research advisor, S. Kuriata, language advisor ANWENDUNG DER MUSIKTHERAPIE IM PROZESS DER AUSBILDUNG DER ZUKÜNFTIGEN LEHRER // «Current Trends in Young Scientists’ Research»: All Ukrainian Scientific and Practical Conference Book of Papers. – ZSTU (April 14, 2016). С – 208: [Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/book-of-papers-2016.pdf]   нова  https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/208.pdf

18.  V. Oleksiuk student, S. Oliinyk, PhD, As. Prof., research advisor, Y. Karpenko language advisor THE PROBLEM OF INTERNATIONAL EXCHANGE FOR UKRAINIAN STUDENTS (personal experience) //«Current Trends in Young Scientists’ Research»: All Ukrainian Scientific and Practical Conference Book of Papers. – ZSTU (April 14, 2016). – . 198 – 200: [Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/book-of-papers-2016.pdf]    новий режим доступу  https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/198.pdf

19.  V. Orykhivskiystudent, S. Oliinyk, PhD, As. Prof., research advisor, Y Karpenko language advisor TIMBRE DIVERSITY OF MODERN CLARINET MUSIC// «Current Trends in Young Scientists’ Research»: All Ukrainian Scientific and Practical ConferenceBookofPapers.ZSTU (April 14, 2016). С. 200 – 201: [Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/book-of-papers-2016.pdf] Новый режим доступу  https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/200.pdf

20.  A. Svyrydiyk, student, S. Oliinyk, PhD, As. Prof., research advisor, S. Kuriata, language advisor MUSIKTHERAPIE ALS EINFLUSSMITTEL AUF DIE PSYCHE EINER PERSON //«Current Trends in Young Scientists’ Research»: All Ukrainian Scientific and Practical ConferenceBookofPapers.– ZSTU (April 14, 2016). – 206 – 207: [Режим доступу: https://ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/book-of-papers-2016.pdf]    нова    https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/206.pdf

Досить тривалий період становлення мене як науковця несподівано змінився радикальним поворотом інтересів у сферу нутриціології. Це сучасний напряму профілактичній медицині споріднений таким як, фітотерапія, дієтологія, саногенез та ін. Питання правильного харчування, здорового та активного способу життя, як уберегти себе і свою родину від хвороб нині цікавлять багатьох людей, але знайти коло професійних фахівців, які не лише дадуть тобі потрібну рекомендацію, а й навчать розуміти і слухати свій організм, коректувати своє харчування, усвідомлювати потреби організму на клітинному рівні, вдається не всім.

Мені дуже пощастило в цьому плані! 10 років навчання: міжнародні конференції і семінари спеціалістів, лекції і досвід передових лікарів-науковців, лікарів-практиків, медиків різного профілю, які впевнено несуть у майбутнє ідею профілактики. Пройшовши курс нутриціології (2017), закріпила свій досвід Дипломом, що надало більшої впевненості у здатності взяти на себе відповідальність за своє здоров’я і здоров’я своїх близьких, а також допомагати людям оволодівати технологією профілактично-оздоровчого харчування. Результати в цій діяльності вражаючі! Радієш успіхам і вдячності тих людей, яким вдається з моєю допомогою вийти на цей шлях і подолати свої проблеми зі здоров’ям.

Нова сторінка мого життя відкрилася завдяки відновленому спілкуванню з доктором мистецтвознавства, професором Г.І. Побережною. Її праці з музикотерапії спонукали мене заглибитися у цю сферу, де я знайшла відповіді на багато суто життєвих питань. Інтерес до теми поступово зростав і, нарешті, я відгукнулася на запрошення Галини Іонівни і прослухала цикл теоретико-практичного курсу «Методика арт-терапевтичної роботи» (сертифікаційної програми «Арт-терапія») у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв» (Київ, 2018).

Музика знову відкрила нові грані своєї надзвичайної сутності! І я розумію, що знову стою на старті!

svvaksv@ukr.net
0631161236
0679495731